Nastavitve piškotkov

IZOBRAZBA

1983 - 1985

Višja pravna šola Maribor

 

1986 – 1989

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani

Diploma: Pomorski promet nevarnih snovi

 

DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN SODELOVANJE V PROJEKTIH

Pravosodni izpit - RS Ministrstvo za pravosodje

Šola evropskega prava – Karl-Franzens-Univerität Graz, Avstrija

Nemščina – Goethejev certifikat

Angleška pravna terminologija  

Sodelovanje v Projektu evidentiranja nepremičnin – zemljiška knjiga Maribor, podprojekt – management v zemljiških knjigah v Ljubljani in Mariboru

Brussel - Fight Against Terrorism, Eurojust

Številni seminarji iz področja civilnega prava, računalništva, gospodarskega prava, šole za sodnike, seminarji v okviru izobraževanja v pravosodju

Managment v sodstvu 

Seminarji s področja nepremičninskega prava

Projekt informatizacije izvršilnih vpisnikov

Hospitacija na Graškem okrajnem sodišču – pravdni oddelek, sodna uprava

Dnevi avstrijskega sodstva

Delovne izkušnje

1989 – 1991

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Mariboru

Sodniška pripravnica, vodja pripravnikov

1992 – 1995

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Mariboru

Strokovna sodelavka, kontaktna oseba za informatiko

1995 – 1995/8

Okrožno sodišče v Mariboru

 Strokovna sodelavka – mednarodna pravna pomoč, sodna uprava

1995/9–1998/2

Notar Friderik Bukovič

Notarska kandidatka in namestnica 

1998/3 – 2008/4

Okrajno sodišče v Mariboru

Sodnica na pravdnem oddelku, 2 leti vodja oddelka, podpredsednica personalnega sveta

2003/3 – 2008/4

Okrajno sodišče v Mariboru

Predsednica sodišča, pravdna sodnica, mentorica

STROKOVNI ČLANKI IN DRUGA OBJAVLJENA DELA TER PREZENTACIJE

Sodelovanje z založbo Forum media – področje nepremičninskega prava, urednica

Prispevki:

-       ZVEtL

-       Vpis v zemljiško knjigo – koristne informacije

-       Služnosti

-       Obligacijske pravice v zemljiški knjigi

-       Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

-       Predkupna pravica

-       Sosedsko pravo

Založba De Vesta: Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ – H) / avtorica Maja Praviček

Ostala znanja

ZNANJE JEZIKOV

Pisno

Govorno

Razumevanje

Slovenščina

5

5

5

Angleščina

3

3

4

Nemščina

3

3

3

Srbščina, Hrvaščina

3

3

3

 

INFORMATIKA 

Računalniški paketi MS Office Professional; MS Word, MS Excell,

Obvladovanje dela z internetom: Ius info; eulex