Nastavitve piškotkov

IZOBRAZBA

1983 - 1985

Višja pravna šola Maribor

 

1986 – 1989

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani

Diploma: Pomorski promet nevarnih snovi

 

DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN SODELOVANJE V PROJEKTIH

Pravosodni izpit - RS Ministrstvo za pravosodje

Šola evropskega prava – Karl-Franzens-Univerität Graz, Avstrija

Nemščina – Goethejev certifikat

Angleška pravna terminologija  

Sodelovanje v Projektu evidentiranja nepremičnin – zemljiška knjiga Maribor, podprojekt – management v zemljiških knjigah v Ljubljani in Mariboru

Brussel - Fight Against Terrorism, Eurojust

Številni seminarji iz področja civilnega prava, računalništva, gospodarskega prava, šole za sodnike, seminarji v okviru izobraževanja v pravosodju

Managment v sodstvu 

Seminarji s področja nepremičninskega prava

Projekt informatizacije izvršilnih vpisnikov

Hospitacija na Graškem okrajnem sodišču – pravdni oddelek, sodna uprava

Dnevi avstrijskega sodstva